فارسی

کابل کواکسیال RG59 آلیاژ

کابل آلیاژ
کابل کواکسیال RG59 آلیاژ
مغز مس و آهن (0.7 و 0.8)
شیلد آلومینیوم و آهن(128 و 144 رشته شیلد)
تماس بگیرید
امتیاز قابل کسب : 0
امتیاز قابل استفاده : 0

| -1 | 0
| 1971 | 1393/10/14

امتیاز کاربران به این کالا

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020