فارسی
1393/10/19
PX-NIR512/20
دوربین بالت تحت شبکه
سنسور تصویر 1/3 اینچ 2 - CMOS-HDمگاپیکسل
ابعاد تصویر 1080×1920-25 فریم
لنز متغیر 12-2/8 میلی متر
42عدد سنسور دید در شب مشکی کره ای با برد 40-35متر
ONVIF ورژن2.0
IP67
تماس بگیرید
1393/10/19
PX-NIR511/13,20
دوربین بالت تحت شبکه
سنسور تصویر 1/3 اینچ CMOS Hd مگاپیکسل1.3 و 2
ابعاد تصویر 960×1280-1920x1080و25فریم
لنز ثابت 3/6 میلی متر
36عدد سنسور دید در شب مشکی کره ای با برد 30متر
ONVIF ورژن2.0
IP67
تماس بگیرید
1393/10/19
PX-NDR511/13,20
دوربین دام تحت شبکه
سنسور تصویر 1/3 اینچ - CMOS-HD مگاپیکسل 1.3 و 2
ابعاد تصویر 960×1280-1920x1080و25فریم
لنز ثابت 3/6 میلی متر
36عدد سنسور دید در شب مشکی کره ای با برد 30متر
ONVIF ورژن2.0
IP67
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020