فارسی
1396/03/23
PX-IR612
رزولوشن 2MP
20 متر دید در شب
لنز ثابت 3.6
دارایOSD
تماس بگیرید
1396/03/23
PX-DR613
رزولوشن 2MP
40 متر دید در شب
لنز متغییر 12-2.8
دارای OSD Menu
تماس بگیرید
1396/03/23
PX-DR611
رزولوشن 2MP
20 متر دید در شب
لنز ثابت 3.6
دارای OSD
تماس بگیرید
1396/03/23
PX-IR611
رزولوشن 2MP
20 متر دید در شب
لنز ثابت 3.6
دارای OSD
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020