فارسی
1396/05/09
LX-TB2048VF
رزولوشن 2MP
20 متر دید در شب
لنز متغییر 2.7 به 12
دارای OSD Menu
حداقل حساسیت نوری 0 LUX(IR LED O
IP66
تماس بگیرید
1396/05/09
LX-TD2049VF
دوربین دام TURB0 HD لکسون
رزولوشن 2MP
20 متر دید در شب
لنز متغیر 2.7 به 12
دارای OSD Menu
حداقل حساسیت نوری 0 LUX(IR LED O
IP66
تماس بگیرید
1396/03/30
LX-TB2041
رزولوشن 2MP
20 متر دید در شب
لنز ثابت 3.6
دارای OSD Menu
حداقل حساسیت نوری 0 LUX(IR LED O
IP66
تماس بگیرید
1396/03/30
LX-TD2041
رزولوشن 2MP
20 متر دید در شب
لنز ثابت 3.6
دارای OSD Menu
حداقل حساسیت نوری 0 LUX(IR LED O
IP66
تماس بگیرید
1396/03/29
LX-TB2042
رزولوشن 2MP
20 متر دید در شب
لنز ثابت 3.6
دارای OSD Menu
حداقل حساسیت نوری 0 LUX(IR LED O
IP66
تماس بگیرید
1396/03/29
LX-TD2042
رزولوشن 2MP
20 متر دید در شب
لنز ثابت 3.6
دارای OSD Menu
حداقل حساسیت نوری 0 LUX(IR LED O
IP66
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020