فارسی
1396/04/01
LX-VDR-1601E
✅دستگاه ضبط تصویر 16 کانال
✅ 1کانال صدا
✅ 16 کانال تصویر همزمان
✅دارای HDMI , VGA
✅16ch 1080P@12fps
تماس بگیرید
1396/04/01
LX-VDR-801E
✅دستگاه ضبط تصویر8 کانال
✅ 1کانال صدا
✅ 8 کانال تصویر همزمان
✅دارای HDMI , VGA
✅8ch 1080P@12fps
تماس بگیرید
1396/04/01
LX-VDR-401E
✅دستگاه ضبط تصویر 4 کانال
✅ 1کانال صدا
✅ 4 کانال تصویر همزمان
✅دارای HDMI , VGA
✅4ch 1080P@12fps
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020