فارسی
1396/04/02
PX-IRS622
✅رزولوشن 2MP
✅30 متر دید در شب
✅لنز ثابت 3.6
✅دارای OSD Menu
تماس بگیرید
1396/04/02
PX-DRS622
✅رزولوشن 2MP
✅20 متر دید در شب
✅لنز ثابت 3.6
✅دارای OSD Menu
تماس بگیرید
1396/04/02
PX-DRS621
✅رزولوشن 2MP
✅20متر دید در شب
✅لنز ثابت 3.6
✅دارای OSD Menu
تماس بگیرید
1396/04/02
PX-IRS621
✅رزولوشن 2MP
✅30 متر دید در شب
✅لنز ثابت 3.6
✅دارای OSD Menu
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020