فارسی
1393/10/19
T Connector
جهت گرفتن دو خروجی تصویر
تماس بگیرید
1393/10/19
Barrel BNC
جهت ارتباط میانی
تماس بگیرید
1393/10/19
ویدئو بالن
جهت انتقال تصویر روی سیم یا کابل برق
مناسب برای کابل کشی دوربین داخل آسانسور
تماس بگیرید
1393/10/19
کابل کواکسیال RG59 مغز مس شیلد آلومینیوم
کابل کواکسیال RG59 مغز مس شیلد آلومینیوم
مغز مس (0.7 و 0.8)
شیلد آلومینیوم(128 و 144 رشته شیلد)
فویل آلومینیوم
تماس بگیرید
1393/10/19
فیش RCA
فیش RCA
فیش صدا
استاندارد
تماس بگیرید
1393/10/15
فیش تغذیه ترمینالی
فیش دوربینی ترمینالی
استاندارد
تماس بگیرید
1393/10/15
فیش آداپتوری ترمینالی
فیش آداپتوری ترمینالی
استاندارد
تماس بگیرید
1393/10/15
فیش تغذیه سیم دار
فیش دوربینی سیم دار برق
استاندارد
تماس بگیرید
1393/10/14
فیش آداپتوری سیم دار برق
فیش آداپتوری سیم دار برق
استاندارد
تماس بگیرید
1393/10/14
سوئیچ یک به دو VGA
سوئیچ یک به دو VGA
جهت استفاده از یک مانیتور برای DVR و کامپیوتر
تماس بگیرید
1393/10/14
کابل VGA
کابل VGA استاندارد
در متراژهای 1 - 2 - 3 - 5 - 10- 15- 20 - 30 متری
تماس بگیرید
1393/10/14
کابل RG59+POWER کواکسیال برق بغل
کابل RG59+POWER کواکسیال برق بغل
کابل کواکسیال RG59 تمام مس+برق0.3 مس
مغز مس (0.7 و 0.8)
شیلد مس(128 و 144 رشته شیلد)
فویل مس
تماس بگیرید
1393/10/14
کابل کواکسیال RG59 آلیاژ
کابل کواکسیال RG59 آلیاژ
مغز مس و آهن (0.7 و 0.8)
شیلد آلومینیوم و آهن(128 و 144 رشته شیلد)
تماس بگیرید
1393/10/14
کابل کواکسیال RG59 تمام مس
کابل کواکسیال RG59 تمام مس
مغز مس (0.7 و 0.8)
شیلد مس(128 و 144 رشته شیلد)
فویل مس
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020