فارسی
دوربین مداربسته به دوربین هایی گفته می شود که در محل خود ثابت هستند و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می کنند. از آنجا که اغلب این دوربین ها در حفاظت، نظارت و سیستم های مانیتورینگ امنیتی به کار می روند، این واژه بیشتر به همین حیطه برمی گردد اما معنی فنی آن حتی دوربین های ویدئو تلفن و کنفرانس را نیز دربر می گیرد.
دوربین های دو منظوره  نوعی  دوربین های آنالوگ است که پرت خروجی شبکه نیز در آنها تعبیه شده است. کیفیت این نوع دوربین ها  آنالوگ است و امکان استفاده از آنها به صورت دوربین آنالوگ یا دوربین تحت شبکه وجود دارد.
استفاده از این دوربین ها تنها زمانی که سیستم مداربسته از نوع آنالوگ بوده اما اتصال یک یا چند دوربین به صورت مستقیم به شبکه نیاز است کاربرد دارد.
19 بهمن 1393 نام و نام خانوادگي 1622
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020