فارسی
یکی از تکنولوژی های جدید دوربین مداربسته  IR کات است که طراحی شده برای اینکه  در زمان کم بودن نور و يا تاريکي شب بتواند تصوير بسيار با کيفيتي را نمايش دهد.
دوربین های مداربسته دید در شب طوری ساخته می شوند که امواج مادون قرمز یا IR را هم نمایش دهند. دوربین در طول شب از طریق LEDهای مادون قرمز محیط را روشن کرده و تصاویر را در طول شب دریافت می کند.
مشکل اینجاست که  در طول روز هم که دوربین نیازی به امواج مادون قرمز ندارد هم این امواج را جذب می کند. حجم امواج مادون قرمز در طول روز خیلی زیاد است و جذب آنها باعث می شود رنگ و نور بندی دوربین غیر طبیعی به نظر برسد. کارشناسان برای رفع این مشکل از فیلتر IR Cut استفاده می کنند.
به این ترتیب این فیلتر ها تنها اجازه عبور نور مرئی را می دهد و تمام امواج مادون قرمز محیط را جذب می کند.
 با فعال شدن فیلتر در طول روز امکان عبور نور مادون قرمز و رسیدن آن به چیپ تصویر دوربین مسدود می شود . در طول شب و زمانی که LEDهای IR دوربین فعال می شوندIR CUT غیر فعال می شود و امکان دیدن امواج مادون قرمز به وجود می آید.
19 بهمن 1393 نام و نام خانوادگي 3217
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020