فارسی
مجموعه پلارکس به عنوان نماینده انحصاری دوربین های مداربسته پلارکس در ایران جهت توسعه شبکه فروش از سراسر کشور نمایندگی فروش می پذیرد(استان های فاقد نمایندگی)
شرایط نمایندگی:
1. كپی برابر با اصل جواز كسب با تاریخ معتبر به نام شخص متقاضی
2. كپی برابر با اصل اجاره نامه یا كپی سند به نام شخص متقاضی با تاریخ معتبر
3. كپی شناسنامه
4. كپی كارت ملی
5. عكس پرسنلی 2 قطعه
6. عكس از محل 2 قطعه
7. فرم شناسنامه نمایندگی مجاز فروش تكمیل شده
8. موافقت نامه مهر و امضاء شده
9. تطابق نام متقاضی، درج شده در فرم شناسنامه و جواز كسب و سند یا اجاره نامه
10. تطابق كامل آدرس درج شده در فرم شناسنامه و جواز كسب و سند یا اجاره نامه
11. ارائه تضمین مالی شامل سفته/ ضمانت نامه بانكی/ وثیقه ملكی

021-33903413امور نمایندگی(آقای مهندس کریمی)
CCTV.POLAREX@YAHOO.COM
 
13 دی 1393 2766
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020